Западно-казахстанская область, Чингирлауский район  Тел.: 8 707 000 0000

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Колледждің білім беру бағдарламалары «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығыталаптары негізіндежұмыс оқу жоспарлары жыл сайын дайындалып отырады. Жұмыс оқу жоспарларындағы пәндердің жұмыс оқу бағдарламаларын оқытушылар үлгілік оқу бағдарламаларындағы тақырыптар негізінде құрастырады.

ОЖЖ – оқу пәндерінің (модульдерінің) тізбесі мен көлемін, оқытуды ұйымдастырудың бірізділігін, қарқынынын және түрлерін, оқушылардың білімі мен білігін бақылау түрлерін регламенттейтін ҮОЖ негізінде әзірленетін, колледж директорымен бекітілетін құжат.

Оқу үдерісінің графигі - жылдар мен семестрлер бойынша теориялық және тәжірибелік сабақтардың кезеңдерін, аралық және қорытынды аттестаттау мерзімдерін, сондай-ақ мерекелерді көрсете отырып жасалады.

ОЖЖ мен бағдарламаларын бекіту рәсімі ҚР БҒМ 29.11.2007 жылғы №583бұйрығымен бекітілген "Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы"сәйкес келеді (2016 жылғы 18 қаңтардағы №12 бұйрықпен өзгерістер мен толықтырулармен).

Оқудың барлық кезеңіне ОЖЖ құрастырылады, ол колледждің әдістемелік кеңесінде қаралады, жұмыс берушілер арнайы пәндер бойынша жұмыс бағдарламалары тақырыбына өз түзетулерін енгізе отырып келісіледі, ал оң қорытындыдан кейін колледж директоры бекітеді.

ТжКБ –ның МЖМБС –на сәйкес пәндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті болып табылады. Білім алушылардің міндетті оқу жүктемесіндегі теориялық оқу аптасына 36 сағат берілген. Оған факультатив сабақтар мен кеңес беру уақыты кірмейді. Аудиториялық сағаттардың теориялық және практикалық деп бөлінуі МЖМБС-ның негізінде жүзеге асады.Іс-тәжірибеден өту кезінде білім алушылар іс –тәжірибе базасының жұмыс уақытымен жүреді. Кеңес беру уақыты әр оқу жылында әрбір топқа 100 сағат көлемінде бөлінеді. Жалпы білім беру пәндерінің оқу уақытының тізбесі мен көлемі мамандықтары бойынша жалпы орта білім берудің мемлекеттік стандарттарына негізгі орта білім беру базасында оқыту үшін айқындалады және 1448 сағатты қамтиды.

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламаларымен үлгілік оқу жоспарлары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 15.06.2015 жылғы №384(өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 22.01.2016 ж №72 бұйрығы), 29.07.2016 жылғы № 661,31.10.2017 жылғы №553 бұйрығымен және Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңына негізделген.Шыңғырлау колледжінің іске асырылатын оқу бағдарламалары анықталған.Қосымша3.1

 

Білім беру бағдарламасының тізбесі:

Р/с

Мамандығы және бейіні

Біліктілігі

БББ бұйрықтары

1

1114000 – Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша),

111404 2 – Электр газымен дәнекерлеуші

Техникалық және кәсіптік білім бойынша үлгілік оқу жоспарлары және білім беретін оқу бағдарламаларының жинағы 15.06.2015 ж. №384 бұйрығы (өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 22.01.2016 ж №72 бұйрығы) Техникалық және кәсіптік білім бойынша үлгілік оқу жоспарлары және білім беретін оқу бағдарламаларының жинағы 31.10.2017ж. №553 бұйрығы

2

0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру 

050801 2 - Аспаз

Техникалық және кәсіптік білім бойынша үлгілік оқу жоспарлары және білім беретін оқу бағдарламаларының жинағы 31.10.2017ж. №553 бұйрығы

3

1401000 "Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану"

140101 2 -Тас қалаушы

1401042- Сылақшы

Техникалық және кәсіптік білім бойынша үлгілік оқу жоспарлары және білім беретін оқу бағдарламаларының жинағы 15.06.2015 ж. №384 бұйрығы (өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 22.01.2016 ж №72 бұйрығы)

4

1304000 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша),

130401 2 - Сандық ақпараттарды қайта өңдеу маманы

Техникалық және кәсіптік білім бойынша үлгілік оқу жоспарлары және білім беретін оқу бағдарламаларының жинағы 15.06.2015 ж. №384 бұйрығы (өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 22.01.2016 ж. №72 бұйрығы),

5.

1504000 – Фермер шаруашылығы (бейіндері бойынша),

15040092-Электр жабдықтарына қызмет көрсету электр монтері

1504062-Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы – машинист

1504082-Автомобиль жүргізуші

1504102-Слесарь-ремонтник

1504113-Фермер

Техникалық және кәсіптік білім бойынша үлгілік оқу жоспарлары және білім беретін оқу бағдарламаларының жинағы 15.06.2015 ж. №384 бұйрығы (өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 22.01.2016 ж. №72 бұйрығы), Техникалық және кәсіптік білім бойынша үлгілік оқу жоспарлары және білім беретін оқу бағдарламаларының жинағы 31.10.2017ж. №553 бұйрығы

 

Шыңғырлау колледжінің миссиясы:Еңбек нарығындағы қажеттіліктерге жауап беретін, бәсекеге қабілетті кәсіби мамандар даярлау. Білім мазмұнының жаңаруы негізінде әлемдік білім кеңестігіне қол жеткізу, ұлттық құндылықтарды игерген, жан-жақты дамыған жеке тұлға тәрбиелеу. Осы миссия бағытында қазіргі таңда колледжде 5 мамандық, 10 біліктілік дайындалуда.

Білім беру мамандықтары:

Р/с

Мамандығы және бейіні

Біліктілігі

Оқу мерзімі

1

1114000 – Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша),

111404 2 – Электр газымен дәнекерлеуші

1 жыл 10 ай,

2 жыл10 ай

2

0508000 - Тамақтандыруды ұйымдастыру 

050801 2 - Аспаз

1 жыл 10 ай,

2 жыл 10 ай

3

1401000- "Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану"

140101 2- Тас қалаушы

2 жыл 10 ай,10ай

1401042- Сылақшы

2 жыл 10 ай,10ай

4

1304000 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша),

130401 2 - Сандық ақпараттарды қайта өңдеу маманы

10 ай,

2 жыл 10 ай

5.

1504000 – Фермер шаруашылығы (бейіндері бойынша),

15040092Электр жабдықтарына қызмет көрсету электр монтері

10 ай,

2 жыл 10 ай

1504062 - Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы – машинист

10 ай,

2 жыл 10 ай

1504082 - Автомобиль жүргізуші

2 жыл 10 ай, 10 ай

1504102 - Слесарь-жөндеуші

1 жыл10 ай

1504113 - Фермер

2 жыл 10 ай

FaLang translation system by Faboba